Aktualna wersja rozwojowa 2.15

RaportyGPS II PRO 2.15 RD12 (wyd. rozwojowe #12 2018-10-30)

Instalator EXE

 1. usprawnienie w zakresie odczytu formatu XML/SmartWorx Leica po aktualizacji kontrolera Leica (rozwiązanie problemu dat bez sekund)
 2. poprawka w zakresie autorozpoznawania lokalizacji (reakcja na problem Overflow, np. przy wczytywaniu plików RW5 z wybranej lokalizacji)
 3. dodanie możliwości zaznaczania numerów/kodów pikiet, kończących się wybranym tekstem zaznacz(numer="%tekst") (moduł EDV2)
 4. dodanie możliwości zaznaczania numerów/kodów pikiet, rozpoczynających się wybranym tekstem zaznacz(numer="tekst%") (moduł EDV2)
 5. dodanie możliwości zaznaczania numerów/kodów pikiet, zawierających określony tekst zaznacz(numer="%tekst%") (moduł EDV2)
 6. wprowadzenie kwestii szukania fragmentów tekstu, także dla pikiet niespełniających kryteria (np. zaznaczenie wszystkich pikiet, których numery nie zawierają wybranego ciągu znaków - np. zaznacz(numer<>"%tekst%")) (moduł EDV2)
 7. aktualizacja pliku instrukcji języka programowania Raportów (RaportyJezyk.pdf)
 8. usprawnienie w zakresie obsługi JXL i zerowych wsp. lokalnych stacji bazowych (dotyczy pomiarów z aplikacji SurveyPro z niekompletnymi informacjami w zakresie stacji bazowych)
 9. usprawnienia w zakresie odczytu nazw odbiorników RTK dla nowo-dostosowanych urządzeń (c.d., w tym AzusRTN)
 10. usprawnienia w zakresie obsługi plików powstałych w PowerGPS 2.15 RD6
 11. usprawnienia w zakresie odczytu i poprawie czasu offsetów na wychylenie, gdy czas w kontrolerze mocno różni się od czasu GPS (tylko format PGPS)
 12. dodanie możliwości eksportu do plików TXT w wersji Standard (bez opcji wyboru szczegółów formatu)
 13. poprawki w zakresie odczytu plików MJF (Topcon) - kwestie domiarów, ustalania wysokości offsetów, odczytu wysokości tyczki
 14. usprawnienia w zakresie odczytu plików MJF (Topcon) - odczyt wcięć liniowych, usprawnienia w zakresie odczytu układu odniesienia XY
 15. poprawki w zakresie ładowania projektów PowerGPS z wcięciami liniowymi
 16. poprawki w zakresie odczytu pierwszej wersji danych GPS z formatu HiTarget/TXT
 17. dodanie obsługi drugiej wersji formatu danych GPS z HiTarget/TXT
 18. dodanie obsługi formatu Ruide SurvX/CSV
 19. poprawki w zakresie odczytu formatu RAW/Fieldgenius i detekcji układu (rozwiązanie problemów dla danych RAW w układzie 1992)
 20. dodanie kolumny "d osn2" w której wykazywane będą odległości do drugiego najbliższego punktu osnowy
 21. dodanie wykazania kolumn "d osn" i "d osn2" w module tabeli, w sekcji pikiet pomierzonych (podzakładka "Dokładnościowe")
 22. dodano przycisk "Usuń niepomierzone punkty osnowy" z listy osnowy (aby móc wykazywać odległości do osnowy pomierzonej)
 23. dodanie opcji "Odległości punktów od osn. <10m" (Konfiguracje projektowe) pozwalająca na wykazanie zawsze wartości liczbowych w kolumnach "d osn" oraz "d osn2"
 24. dodanie opcji "Wykazuj czas/datę punktów zmierzonych" (Osnowa/tyczenie), sterującą wyświetlaniem daty/czasu dla kontrolnych/tyczonych punktów zmierzonych (jeśli opcja będzie odznaczona, data lub data i czas nie będzie wykazana)
 25. poprawka w zakresie importu stacji bazowych dla ręcznie dodanych pikiet (tabela - F6)

RTK PowerGPS II PRO 2.15 RD12 (wyd. rozwojowe #12 2018-10-30)

Instalator APK

 1. dodanie profilu sprzętowego odbiornika GPS RTK CHC X90 (odbiornik na płycie Trimble) - pomiar tylko w trybie poprawki przez PowerGPS, bez wykresu satelitów (opcja niedostępna dla tego odbiornika) i pobierania stanu baterii
 2. usprawnienia w zakresie obsługi kontrolera Ruide Polar H3 Plus (kwestia kropki przy numerycznym wprowadzaniu danych - uwaga! dotyczy wersji Polar z nowym firmware)
 3. dodanie profilu sprzętowego odbiornika GPS RTK Ruide Nova R6 (BAT) - z obsługą pobierania stanu baterii (eksperymentalnie)
 4. dodanie profilu sprzętowego Cyfrotyczka V3 - sterowanie pomiarem (pomiar/anuluj) i wizualizacja jakości pomiaru GPS
 5. usprawnienia w zakresie obsługi kontrolera Ruide Polar H3 Plus - uruchamianie pomiaru/tyczenia/kontroli klawiszem Enterem
 6. usprawnienia w zakresie obsługi kontrolera Ruide Polar H3 Plus - anulowanie uruchomionego pomiaru/tyczenia/kontroli klawiszem Backspace (strzałka w lewo pod Enterem)
 7. nowy profil anteny dla RTK Ruide S680P Meteor (ustawiony jako domyślny)
 8. usprawnienia dokładności wyznaczania offsetów w wychyleniu pomiarów wykonanych RTK Ruide R6I (na 2 i 3 punkty)
 9. dodanie profilu sprzętowego odbiornika GPS AzusRTN (odbiornik na płycie ReachRTK) - pomiar tylko w trybie poprawki przez PowerGPS - bez inicjalizacji i informacji o stacji bazowej (prosimy o podesłanie logów z danymi stacji bazowej - w tych, na podstawie których był przygotowywany profil danych o położeniu stacji nie było - prawdopodobnie trzeba skonfigurować te dane w panelu WWW odbiornika)
 10. poprawki w zakresie opisu profilu sprzętowego odbiornika GPS AzusRTN
 11. poprawki w zakresie profilu sprzętowego odbiornika GPS RTK Ruide Nova R6 (BAT) - z obsługą pobierania stanu baterii (eksperymentalnie)
 12. poprawki w zakresie obsługi importu plików z serwisu dysku sieciowego RTK24.net
 13. usprawnienia w zakresie opcji importu DXF bez punktów (aby sprawdzić tę funkcję należy odznaczyć opcję Importuj Punkty w oknie ustawień importu DXF) - uwaga! tak zaimportowany wektor nie będzie zawierał punktów w tabeli punktów, a zatem nie będzie ich można wykorzystać do tyczenia!
 14. poprawki w zakresie aktualizacji w panelu numeru punktu wybranego do tyczenia/kontroli (po zmianie punktu tyczenia/kontroli)
 15. dodanie pola "Wymagaj wycentrowanej tyczki" dla filtra GPS - dotyczy trybów Pomiar GPS/Kontrola GPS - funkcja dopuszcza rozpoczęcie pomiaru tylko w sytuacji gdy tyczka jest wycentrowana (zielony wskaźnik - romb - symbol pionowej tyczki)
 16. dodanie przycisku "Kalibracja akcelerometru" (dotyczy modeli z obsługą kalibracji, np. Ruide R6i) w panelu szybkiego sterowania (przycisk strzałki w lewo na ekranie mapy)
 17. poprawka w zakresie konwertowania obrazów TIF
 18. poprawki w zakresie ładowania projektów PowerGPS z wcięciami liniowymi
 19. dodanie ekranu "Odzyskiwania punktów" (Menu->Info->Diagnostyka), tym samym przesunięcie funkcji odzyskiwania punktów do CSV pod ten ekran (w wersjach wcześniejszych, niż 2.15 RD12 przycisk odzyskiwania uruchamiał od razu zbiorczy odzysk pikiet do CSV)
 20. dodanie funkcji odzyskania pikiet bieżącego projektu - funkcja przydatna w przypadku problemów z kontrolerami (np. zawieszeniami na kontrolerach niewykazanych na liście dostosowanych kontrolerów) - opcja dostępna z nowego ekranu do odzyskiwania
 21. dodanie profilu sprzętowego odbiornika GPS RTK Trimble 5800 - tylko dla trybu inicjalizacji RTK - poprawki przez PowerGPS

Linki do opublikowanych wersji 2.14:

RTK PowerGPS II PRO 2.14 (wyd. 2018-05-30)

Instalator APK

Uwaga! Jeśli instalujesz z linka - upewnij się, że w ustawieniach Androida jest zaznaczona opcja "Nieznane źródła" (brak zaznaczonej opcji powoduje, iż aplikację można zainstalować jedynie z poziomu sklepu Google Play)

RaportyGPS II PRO 2.14 (wyd. 2018-05-30)

Instalator EXE