Aktualna wersja rozwojowa 2.18

WAŻNA INFORMACJA - kliknij, jeśli obserwujesz problemy z autoryzacją czy synchronizacją z dyskiem sieciowym na wersjach wcześniejszych niż oficjalna 2.16.

Nowość w 2.18 - moduł Synchronizacji

Jak zainstalować nową wersję PowerGPS z użyciem modułu Synchronizacji

RTK PowerGPS II PRO 2.18 RD18 (wyd. 2020-05-20)

Instalator APK

Zmiany z wersji rozwojowej 2.18:

W zakresie wersji PRO - ogólnie:

 1. ulepszenia kosmetyczne ekranu powitalnego
 2. usprawnienia w zakresie współdziałania z Android 9
 3. usprawnienia w zakresie stabilności działania
 4. usprawnienia panelu kalibracji akcelerometru
 5. usprawnienia panelu kalibracji magnetometru
 6. dodanie importu pikiet z formatu TXT HiTarget (raport tekstowy HiTarget)
 7. dodanie paska statusu GPS w sekcji offsetów (HSIG, VSIG, DOP, rozwiązanie i ikona ruchu tyczki)
 8. dodanie w sekcji offsetów opcji sterowania paskiem HSIG/VSIG (włączony/wyłączony)
 9. dodanie możliwości czyszczenia ustawionego punktu wejściowego dla zadań
 10. poprawka wyświetlania stanu baterii gps w pasku
 11. dodanie w ramach monitora filtra gps wyświetlania ikony ostrzeżenia przy kursorze gps jeśli precyzja odbiornika jest niedostateczna
 12. dodanie ikonki czerwonego wykrzynika przy prawej stronie paska zadań - informuje o obciążeniu systemowym
 13. dodanie możliwości ustalenia częstotliwości wykonywania kopii projektu
 14. dodatkowe usprawnienie w zakresie zapisu kopii gdy nie można jej zapisać w pamięci (z uwagi na problem po stronie kontrolera)
 15. poprawka w zakresie wybierania punktu do kontoli i tyczenia - metoda punkt osnowy (bez obliczonych)
 16. poprawka w zakresie wybierania punktu do kontoli i tyczenia- metoda punkt osnowy lub gps (bez obliczonych)
 17. dodanie opcji wyboru metody kontroli - punkt obliczony
 18. dodanie opcji wyboru metody tyczenia - punkt obliczony
 19. poprawka w zakresie tabeli (aby przy działającym GPS program nie przewijał tabeli do najbliższego zaznaczenia)
 20. wyróżnienie ikoną w tabeli pikiet GNSS
 21. wyróżnienie ikoną w tabeli pikiet offsetowych
 22. wyróżnienie ikoną w tabeli pikiet zmierzonych zadaniami wychyleń
 23. dymek informacyjny przy panelu wyboru projektów (PM-1)
 24. kolorowanie paska tytułowego na czerwono, jeśli nie wybrano projektu tylko przestrzeń roboczą (gdzie projekty nie są zapisywane)
 25. dodanie panelu ostrzegającego przed uruchomieniem GPS przed utworzeniem projektu (można wyłączyć) (PM-2)
 26. możliwość wyłączenia dymku informacyjnego i panelu ostrzegającego (PM-1 i PM-2) z poziomu Menu->Info->Pomoc
 27. poprawka w zakresie problemu ze zmianą wysokości tyczki po zmianie GPS
 28. poprawka problemu z zapisem wysokości tyczki (tylko dla użytkowników wersji rozwojowej 2.18 RD3)
 29. usprawnienia w zakresie zapisu logów serwisowych
 30. ustawienie domyślnej geoidy jako EVRF-2007 (dawniej: Amsterdam)
 31. zmiana w zakresie startu i autoryzacji (autoryzacja po załadowaniu programu, a nie w trakcie) + poprawki zawieszania się aplikacji przy ładowaniu
 32. dodanie w panelu szybkiego sterowania ikony pokazującej status parametrów (np. HSIG/VSIG) dla drugiego odbiornika GPS (gdy praca jednocześnie na dwóch, np. dwóch RTK - przydatne do testów)
 33. w sekcji opcji pomiaru GPS (zakładka wygląd) dodanie możliwości włączania/wyłączania szkiców zadań (do tej pory funkcja ta była tylko w opcjach, gdy mieliśmy wybrane konkretne zadanie)
 34. optymalizacja zapisu logów serwisowych (zwiększenie prędkości programu przy korzystaniu z logów)
 35. poprawka w zakresie importu pikiet z formatu TXT (import w zakresie kodów i innych)
 36. dodanie możliwości odtwarzania własnych dźwięków (zobacz jak to zrobić)
 37. poprawki w zakresie dostępności do systemu zgłoszeniowego z poziomu PowerGPS
 38. usprawnienia w zakresie pracy z dyskiem RTK24.net

W zakresie wersji PRO - podkłady mapowe:

 1. poprawki stabilności w zakresie ładowania podkładów
 2. dodanie panelu umożliwiającego szybkie włączanie podkładów i regulację poziomu przezroczystości
 3. dodanie możliwości ładowania 4 podkładów mapowych jednocześnie
 4. usprawnienia w zakresie obsługi podkładów WMS (obsługa pobierania z przekierowanych źródeł)
 5. aktualizacja serwisów podkładów TMS i WMS (geoportale) - więcej info
 6. poprawki stabilności w zakresie importu DXF bez danych (usunięcie zawieszenia programu)

W zakresie sprzętu (kontrolery):

 1. poprawki (obejście problemu z zamrażaniem grafiki dla procesorów graficznych Mali T720 na 4-rdzeniowych kontrolerach)
 2. dodanie możliwości szybkiego zapisu projektu z zapisem na dysk sieciowy dla kontrolera ComNav R500 (klik przycisku sprzętowego z kłódką, pojawia się ekran eksportu, ponowne wciśnięcie przycisku realizuje akcję zapisu)
 3. obsługa klawiatury kontrolera PDA T80

W zakresie sprzętu:

 1. dodanie eksperymentalnego profilu Sokkia Set (obsługa tachimetru) - wysyłka i odbiór pikiet
 2. usprawnienia w zakresie kalibracji akcelerometru (Ruide R6P i R90i neo PRO v2)
 3. usprawnienia w zakresie kalibracji magnetometru (Ruide R6P)
 4. dodanie profilu Ruide R90i neo PRO v2 (odbiornik GNSS z pochyłomierzem)
 5. dodanie możliwości wyłączania odbiorników Ruide przy rozłączaniu sprzętu (w opcjach dodatkowych konfiguracji odbiornika GPS)
 6. dodanie możliwości wyłączenia walidacji depesz NMEA (pomaga, jeśli odbiornik nieprawidłowo raportuje sumy kontrolne depesz GPS)
 7. poprawki i usprawnienia w zakresie podwójnej pracy GPS + Alternatywny GPS
 8. poprawki i usprawnienia profili dodatkowych GNSS

W zakresie modułu EXTRA:

 1. dodanie możliwości modyfikacji układu offsetów (moduł Extra)
 2. dodanie dodatkowych układów prezentacji offsetów (w tym: układy użytkownika 3x3, 4x4 i 5x6 oraz domyślny 4x4)
 3. dodanie eksperymentalnego zadania offsetowego "Punkt z przecięcia i wychylenia" (moduł Extra)
 4. dodanie funkcji wyboru sposobu ustalania rozwiązania oraz kontroli dla zadania offsetowego "Punkt z przecięcia i wychylenia"
 5. dodanie panelu offsetu wysokościowego dla pomiaru GPS (moduł Extra) - włączenie/wyłączenie w zakresie panelu szybkiego dostępu
 6. dodanie możliwości ustawienia 3 predefiniowych opcji offsetu wysokościowego (moduł Extra)

W zakresie modułów sprzętowych (dodatkowe profile):

 1. dodanie profilu Emlid Reach RS2, obsługa poprawek przez PowerGPS
 2. dodanie możliwości przetwarzania poprawek w zakresie profilu AzusRTN (w zakresie modułu GNSS Emlid RS2) - brak konieczności klejenia w Raportach danych dot. stacji bazowej (podejście eksperymentalne)

Zmiany z wersji rozwojowej 2.17 (z uwagi na brak oficjalnego wydania 2.17):

W zakresie wersji PRO - ogólnie:

 1. dodanie w filtrze GPS wsparcia dla max. wartości RMS2D
 2. dodanie w filtrze GPS wsparcia dla max. wartości RMS1D
 3. poprawka w zakresie wyświetlania etykiet punktów w zakresie podkładu DXF i punktowego TXT
 4. poprawka w zakresie aktywności modułu raportowego Android
 5. dodanie zadania Rzutowania punktu na linię (Menu->Obliczenia->Wcięcia/offsety->Liniowe lub offsety z GPS i Więcej)
 6. poprawki stabilności w zakresie pomiarów offsetowych z GNSS
 7. zmiana etykiety "Wymagaj wycentrowanej tyczki" na "Wymagaj ustabilizowanej tyczki" w filtrze GPS
 8. zmiana w zakresie dostępności kropki w polu edycyjnym wybranych pól

W zakresie sprzętu (kontrolery):

 1. dostosowanie Nautiz X9

W zakresie sprzętu:

 1. dodanie profilu Ruide R8i Comet obsługa poprawek przez PowerGPS, trybów pracy 2-5Hz oraz pochyłomierza (wstępnie)
 2. poprawki w zakresie profilu Ruide R90i (inicjalizacja/stacje bazowe)
 3. usprawnienia profilu ComNav T300+
 4. usprawnienia profilu Ruide R90i
 5. usprawnienia profilu Ruide R8i
 6. usprawnienia raportów FixChart (info o częstotliwości inicjalizacji, częstotliwości pochyłomierza oraz fakcie czy inicjalizacja była aktywowana przy uruchamianiu gps)
 7. dodanie eksperymentalnie profilu South G1S V2

W zakresie modułu EXTRA:

 1. poprawki w zakresie funkcjonowania edycji Punktów Osnowy (opcja szybkiego importu punktów osnowy z mod. Extra)

W zakresie modułów sprzętowych (dodatkowe profile):

 1. dodanie profilu Pentax G6 Ti (dodatkowo płatny), obsługa poprawek przez PowerGPS, trybu poprawek przez antenę i trybów pracy 2-5Hz
 2. usprawnienia profilu Pentax G6

RaportyGPS II PRO 2.18 RD18 (wyd. 2020-05-20)

Instalator EXE

Archiwum RAR

Instalator EXE (dla systemów z nieprawidłowo dziającym firewallem/antywirusem)

Zmiany z wersji rozwojowej 2.18

W zakresie wspólnym:

 1. usprawnienia w zakresie ładowania plików RW5
 2. usprawnienia w zakresie ładowania plików RAW/FieldGenius
 3. usprawnienia w zakresie ładowania plików CSV/SurvX
 4. usprawnienia w zakresie ładowania plików CSV/Landstar
 5. usprawnienia w zakresie ładowania projektów PGPS
 6. dodanie obsługi formatu TXT HiTarget (raport tekstowy HiTarget)
 7. dodanie na ekranie startowym opcji "Pobierz z kontrolera Android przez USB" kierującego do modułu Synchronizacji
 8. ustawienie domyślnej geoidy jako EVRF-2007 (dawniej: Amsterdam)
 9. usprawnienia w zakresie pracy z dyskiem RTK24.net

W zakresie wersji PRO

 1. poprawki w zakresie usuwania pikiet (usunięcie błędu pojawiającego się czasem przy usuwaniu pikiet)
 2. poprawka w zakresie ładowania projektu z wcześniejszych wersji rozwojowych 2.18
 3. dodanie obsługi raportowania wcięć nowego offsetu na przecięcie i wychylenie (wersja uproszczona)
 4. poprawka w zakresie dostępności pola daty w symulatorze GNSS
 5. poprawki w zakresie dostępności do systemu zgłoszeniowego z poziomu RaportówGPS

W zakresie modułu Synchronizacji

 1. dodanie modułu Synchronizacji przeznaczonego dla użytkowników korzystających z PowerGPS, z podziałem na podwersje:
  [opcja uproszczona] dla użytkowników RaportyGPS w wersji PRO
  [opcja rozszerzona] dla użytkowników RaportyGPS w wersji PRO posiadających licencje na RTK PowerGPS PRO
 2. dodanie możliwości komunikacji z telefonem poprzez kabel USB i łącze ADB/Android (Android Debug Bridge)
 3. dodanie pobierania informacji o telefonie (wersja systemu, wersja PowerGPS, model urządzenia, region) - sekcja STATUS KONTROLERA
 4. dodanie pobierania dodatkowych informacji o telefonie (stan baterii/akumulatora, adres IP, wolna pamięć) - sekcja STATUS KONTROLERA
 5. rozpoznawanie wybranych kontrolerów i wyświetlanie podglądu i opisu na belce głównej modułu
 6. dodanie możliwości restartowania kontrolera (przycisk w sekcji STATUS KONTROLERA)
 7. dodanie możliwości wykonania zrzutu ekranu kontrolera (przycisk w sekcji STATUS KONTROLERA)
 8. dodanie przycisków kierujących do stron pomagających w skonfigurowaniu połączenia oraz pobraniu odpowiednich sterowników
 9. dodanie przycisku wywołujących Menedżer Urządzeń Windows
 10. dodanie ikony symbolizującej status modułu (niepracujący/pracujący)
 11. dodanie możliwości pobierania aktualnych wersji oficjalnych i rozwojowych - sekcja AKTUALIZACJA/NOWE WERSJE
 12. dodanie przycisku kierującego do podstron z opisem aktualnych wersji - sekcja AKTUALIZACJA/NOWE WERSJE
 13. dodanie przycisku umożliwiającego odinstalowanie PowerGPS
 14. dodanie przycisku umożliwiającego instalację PowerGPS w wersji oficjalnej lub rozwojowej (do wyboru, 2 przyciski), z automatycznym nadaniem uprawnień - sekcja AKTUALIZACJA/NOWE WERSJE
 15. dodanie przycisku umożliwiającego nadanie uprawień PowerGPS w systemie Android
 16. dodanie przycisku do sprawdzania dostępności nowych wersji oprogramowania - sekcja AKTUALIZACJA/NOWE WERSJE
 17. dodanie możliwości wykonania kopii całego katalogu \PowerGPSv2 (pobranie z Androida na dysk komputera) - sekcja KOPIA ZAPASOWA I CZYSZCZENIE
 18. dodanie możliwości wykonania kopii ustawień PowerGPS (pobranie z Androida na dysk komputera) - sekcja KOPIA ZAPASOWA I CZYSZCZENIE
 19. dodanie możliwości przywrócenia kopii całego katalogu \PowerGPSv2 (wysłanie z komputera do Androida) - sekcja KOPIA ZAPASOWA I CZYSZCZENIE
 20. dodanie możliwości przywrócenia ustawień PowerGPS (wysłanie z komputera do Androida) - sekcja KOPIA ZAPASOWA I CZYSZCZENIE
 21. dodanie informacji o zajętości pamięci przez PowerGPS - sekcja KOPIA ZAPASOWA I CZYSZCZENIE
 22. dodanie możliwości usunięcia całego katalogu \PowerGPS z Androida - sekcja KOPIA ZAPASOWA I CZYSZCZENIE
 23. dodanie możliwości usunięcia ustawień PowerGPS z Androida - sekcja KOPIA ZAPASOWA I CZYSZCZENIE
 24. dodanie możliwości usunięcia kafelków podkładów mapowych z Androida - sekcja KOPIA ZAPASOWA I CZYSZCZENIE
 25. dodanie możliwości usunięcia ustawień podkładów mapowych z Androida (w celu zresetowania ustawień w tym zakresie) - sekcja KOPIA ZAPASOWA I CZYSZCZENIE
 26. dodanie możliwości usunięcia ustawień geoid z Androida (w celu zresetowania ustawień w tym zakresie) - sekcja KOPIA ZAPASOWA I CZYSZCZENIE
 27. dodanie możliwości usunięcia ustawień predefiniowanych szybkich kodów z Androida (w celu zresetowania ustawień w tym zakresie) - sekcja KOPIA ZAPASOWA I CZYSZCZENIE
 28. dodanie możliwości podglądu listy katalogów projektowych z Androida - sekcja POBIERZ PROJEKT (Pobieranie projektów z kontrolera)
 29. dodanie informacji o zajętości pamięci wybranego katalogu projektowego - sekcja POBIERZ PROJEKT
 30. dodanie możliwości pobrania wybranego katalogu projektowego z Androida - sekcja POBIERZ PROJEKT
 31. dodanie możliwości usunięcia całego katalogu projektu (np. po pobraniu) - sekcja POBIERZ PROJEKT
 32. dodanie możliwości usunięcia wybranych podkatalogów (np. kopii zapasowych, logów..itd) - sekcja POBIERZ PROJEKT
 33. dodanie możliwości otwarcia pobranego projektu w RaportachGPS - sekcja POBIERZ PROJEKT (Pobrane katalogi projektowe)
 34. dodanie przycisku kierującego do diagnostyki pobranego katalogu projektowego - sekcja POBIERZ PROJEKT
 35. dodanie przycisku otwierającego folder Windows, gdzie przechowywane są pobrane dane projektu (Otwórz folder) - sekcja POBIERZ PROJEKT
 36. dodanie możliwości diagnostyki pobranego katalogu projektowego, ze sprawdzeniem poprawności zapisanych kopii zapasowych - sekcja DIAGNOSTYKA
 37. dodanie możliwości skrócenia czasu diagnostyki katalogu (odznaczona opcja "Diagnoza szczegółowa") - sekcja DIAGNOSTYKA
 38. dodanie przycisku umożliwiającego odzyskanie danych wg wybranej zapisanej kopii (podobnie jak w przypadku funkcji dostępnej na Androidzie w PowerGPS) - sekcja DIAGNOSTYKA
 39. dodanie przycisku umożliwiającego pobranie aktualnego logu systemowego Android - sekcja DIAGNOSTYKA
 40. dodanie skanowania logów w kierunku wykrywania błędów dot. PowerGPS i możliwości wysłania ich do SkyRaster celem analizy - sekcja DIAGNOSTYKA
 41. dodanie przycisku umożliwiającego usunięcie logu systemowego Android - sekcja DIAGNOSTYKA
 42. dodanie możliwości zmiany katalogów do przechowywania pobranych projektów oraz wersji oprogramowania - sekcja OPCJE

Zmiany z wersji rozwojowej 2.17 (z uwagi na brak oficjalnego wydania 2.17):

 1. poprawka w zakresie importu wysokości lokalnych z plików JXL
 2. poprawka w zakresie zawieszania się przy kasowaniu pikiet pomierzonych
 3. dodanie obsługi raportowania wcięć offsetu budynkowego typ 1
 4. dodanie obsługi raportowania wcięć offsetu budynkowego typ 2
 5. dodanie obsługi raportowania wcięć offsetu budynkowego typ 3
 6. dodanie obsługi raportowania wcięć offsetu budynkowego typ 4
 7. usprawnienia w zakresie obsługi formatu XML/Leica dla Leica GS18
 8. poprawki w zakresie błędu występującego po usuwaniu pikiet
 9. dodanie funkcji "Resetuj pikiety zmierzone przy pomocy pojedynczego wychylenia" w obliczeniach masowych (dostęp np. w module Tabeli, sekcja pikiet pomierzonych, przycisk "Inne"), pozwalającej na przywrócenie pomiaru GNSS dla pikiet zmierzonych w 1 wychyleniu

Czas rozwoju wersji rozwojowej 2.18 : [2019-12 - 2020-05]

Czas rozwoju wersji rozwojowej 2.17 : [2019-07 - 2019-11]

W/w wykazy mogą nie zawierać wszystkich wprowadzonych funkcjonalności. Uzupełnienie będzie realizowane przy wydaniu oficjalnym.
Treść zapisów licencyjnych (instalacja wersji oznacza akceptację warunków licencji):

Instrukcje/pomoc:
Linki do starszych wersji rozwojowych 2.17:

Wersje rozwojowe Raporty i PowerGPS 2.17


Linki do opublikowanych (oficjalnych) wersji 2.16:

RTK PowerGPS II PRO 2.16 (wyd. 2019-06-13)

Instalator APK

Uwaga! Jeśli instalujesz z linka - upewnij się, że w ustawieniach Androida jest zaznaczona opcja "Nieznane źródła" (brak zaznaczonej opcji powoduje, iż aplikację można zainstalować jedynie z poziomu sklepu Google Play)

RaportyGPS II PRO 2.16 (wyd. 2019-06-13)

Instalator EXE