Aktualna wersja rozwojowa 2.16

Zmiany do wersji RD3 uwzględnione w wersji 2.15 R2, poniżej tylko nowe rzeczy:

RTK PowerGPS II PRO 2.16 RD9 (wyd. 2019-04-02)

Instalator APK

 1. dodanie (w sekcji opcji interfejsu dla odbiornika GPS) możliwości wyboru metody wyświetlania libelli elektronicznej (opcja dotychczasowa oraz nowa z wyświetlaniem na zielono i czerwono przy przekraczaniu)
 2. dodanie możliwości ustalenia filtra GPS wg wychyłomierza (max. wychylenie dopuszczalne do pomiaru) - dla pomiaru, tyczenia i kontroli
 3. dodanie sieci ArtGeo RtkNet w zakresie wyboru dostawców poprawek (predefiniowany profil)
 4. dodanie profilu Ruide R90i (wstępnie)
 5. dodanie nowej opcji w trybie Rysowania - możliwość wyłączania dodawania punktów z mapy (np. podczas rysowania poligonów czy linii). Funkcja ma zapobiegać przypadkowemu stworzeniu punktu, gdy chcemy tylko połączyć pikiety w linię lub poligon.
 6. dodanie eksportu warstw do DXF (tylko moduł EXTRA)
 7. dodanie wyświetlania wartości wychylenia tyczki (wg wskazań wychyłomierza, np. w Ruide R6i/R6p)
 8. poprawka w zakresie wysypywania się aplikacji przy podglądzie raportu (Android 8)
 9. poprawka w zakresie wysypywania się aplikacji przy wywołaniu aparatu (Android 8)
 10. dodanie nowego modułu - obsługi odbiornika Satlab SL800 (dodatkowo płatny)
 11. dodanie nowego modułu - obsługi odbiornika HiTarget V30 (dodatkowo płatny)
 12. poprawki w zakresie obsługi danych z AzusRTN (dot. interpretacji ilości satelitów)
 13. poprawki w zakresie ponownego włączania połączenia dla Android 8 (poprawka stabilności)
 14. poprawki w zakresie odczytu stanu baterii dla HiTarget V30
 15. poprawka w zakresie łączenia się przez Bluetooth (dalmierz i inne urządzenia dodatkowe)

RaportyGPS II PRO 2.16 RD9 (wyd. 2019-04-02)

Instalator EXE

Archiwum RAR

 1. poprawka w zakresie ustalania odległości do drugiego punktu osnowy (d osn2)
 2. zmiany dot. danych z odbiornika Ruide R90i
 3. poprawki w zakresie odczytu wysokości anteny/tyczki dla formatu MJF (Topcon)
 4. usprawnienia w zakresie odczytu wieloliniowych numerów pikiet z formatu CSV/SurvX
 5. poprawki w zakresie rozpoznawania stacji bazowych z wielu plików OBS
 6. dodanie sieci ArtGeo RtkNet w zakresie wyboru dostawców poprawek
 7. dodanie możliwości wyróżniania pikiet zaznaczonych w module mapowym
 8. dodanie możliwości korekty czasu pikiet offsetowych (zapobiega to problemom z kolejnością pikiet w wybranych sytuacjach) - opcja w "Konfiguracjach projektowych"->"Odczyt"
 9. dodanie nowego formatu CSV z eksportu z aplikacji HiTarget
 10. poprawka w zakresie pytania o zapis przy ładowaniu projektu Raportów
 11. poprawki w zakresie odczytu plików JXL ze skasowanymi uśrednieniami
 12. poprawka w zakresie wczytywania z wersji rozwojowej

Linki do opublikowanych wersji 2.15:

RTK PowerGPS II PRO 2.15 R2 (wyd. 2019-01-07)

Instalator APK

Uwaga! Jeśli instalujesz z linka - upewnij się, że w ustawieniach Androida jest zaznaczona opcja "Nieznane źródła" (brak zaznaczonej opcji powoduje, iż aplikację można zainstalować jedynie z poziomu sklepu Google Play)

RaportyGPS II PRO 2.15 R2 (wyd. 2019-01-07)

Instalator EXE