Rejestracja - krok I

* wprowadź dwa razy w celu weryfikacji